Česta pitanjaPorudžbine i plaćanjaČlanak

Šta su dodatni statusi porudžbina i kako se mogu koristiti?

Dodatni statusi Vam omogućavaju da definišete vaše prilagođene statuse i mogu se koristiti zajedno sa predefinisanim statusima koji su dostupni u sistemu.
Možete dodeliti dodatni status porudžbenici tokom kreiranja porudžbine.

Postoje 2 tipa predefinisanih statusa porudžbenice:

- status isporuke, koji se odnosi na status procesa isporuke;
- status uplate, koji se odnosi na uplatu povezanu sa određenom porudžbinom.

primer Porudžbina na obradi status se može proširiti kreiranjem nekoliko dodatnih statusa:

- Naziv dodatnog statusa: status obrade;
- Vrednosti dodatnog statusa: Proizvodi selektovani u skladištu; Faktura odštampana; Faktura i proizvodi spakovani.

Na osnovu navedenog primera, kada se porudžbina stavi u status obrade, možete primeniti neki od dodatnih vrednosti: Proizvodi selektovani u skladištu; Faktura odštampana; Faktura i proizvodi spakovani.

Možete dodeliti dodatne statuse iz prozora Potvrda porudžbine, koji se prikazuje kada izaberete akciju na stranici lista porudžbina.

Obratite pažnju da dodatni statusi koji proširuju podrazumevani status Porudžbina na čekanju mora da budu dodati kroz stranicu Izmeni porudžbinu.

Nalazi se u: Porudžbine i plaćanja