Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Koja podešavanja mogu da se koriste za automatski uvoz proizvoda?

Pre zakazivanja automatskog uvoza proizvoda, treba da definišete nekoliko podešavanja (podešavanja sa kojim ste već upoznati kod ručnog uvoza proizvoda).

Na stranici Podešavanja uvoza, treba da dodate URL na kome se nalazi fajl za uvoz proizvoda, kao i da postavite dodatne detalje na koje se fajl odnosi: Encoding fajla, tip fajla (CSV, XLS, ili XML), format fajla (separator polja,sadržaj polja zatvoren sa znakom itd.). Možete i pregledati mapiranje kolona fajla i izabrati proceduru za kopiranje slika, ili dodavanje novih kategorija i proizvođača.

Kao dodatak ovim podešavanjima, možete izabrati da li proizvodi koji više nisu prisutni u datafeed-u treba da se delistuju (pod sekcijom Uklanjanje proizvoda i da li se ova akcija primenjuje na sve postojeće proizvode, ili samo one iz trenutnog fajla za uvoz.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga