Česta pitanjaModeli pretplateČlanak

Kako se računa trošak za korišćenje različitih aplikacija?

1. Ako kupite pretplatu za aplikaciju i u isto vreme kupite neki paket, sistem će prilagoditi datum isteka pretplate i korišćenja aplikacije, tako da i paket i aplikacija ističu istog dana.

U ovom slučaju, iznos za plaćanje će sadržati:

- vrednost izabranog paketa, prema izboru perioda trajanja

i

- vrednosti pretplate za aplikaciju, izračunate do datuma isteka novog izabranog paketa.


Primer:

Ako vaš trenutni paket Premium ističe 30. Aprila.
16. Aprila odlučujete da obnovite Premium paket na mesec dana i da uzmete pretplatu na aplikaciju. Sistem će uskladiti datum isteka pretplate na aplikaciju sa datumom paketa za 1 mesec koji želite da uzmete.

To znači da ćete platiti:

-1 mesec Premium paketa (1 - 31 Maja;
-15 dana pretplate na aplikaciju (16 - 30 April) + 1 mesec pretplate na aplikaciju(1 - 31 Maja).

Na ovaj način, obe pretplate će isteći u isto vreme 31 Maja.


Informacija: Ako odlučite da kupite pretplatu na aplikaciju u toku Probnog perioda od 15 dana, sistem će izuzeti preostale probne dane iz ukupnog iznosa za plaćanje.


2. U slučaju kupovine samo pretplate na aplikaciju bez produženja trenutnog paketa, ukupan iznos za plaćanje će biti izračunat na osnovu broja preostalih dana do isteka vašeg trenutnog paketa. Na ovaj način, trenutni paket i pretplata na aplikaciju će isteći istog dana.

Primer:

Ako vaš trenutni paket Premium ističe 30. Aprila.
16. Aprila odlučujete da uzmete pretplatu na aplikaciju. Sistem će izračunati iznos za plaćanje na osnovu datuma isteka trenutnog Premium paketa, 30.Aprila.

To znači da ćete platiti:

-15 dana pretplate na aplikaciju (16 - 30 April).


Info: Ako odlučite da kupite pretplatu na aplikaciju u toku Probnog perioda aplikacije od 15 dana, sistem će izuzeti preostale probne dane iz ukupnog iznosa za plaćanje.

Nalazi se u: Modeli pretplate