Česta pitanjaModeli pretplateČlanak

Kako funkcioniše automatska obnova ShopMania Biz paketa?

ShopMania Biz platforma nudi Vam opciju da automatski obnovite vaš paket pretplate i pretplatu na aplikacije.
Automatska obnova će biti izvršena na osnovu platne kartice koju ste snimili na vašem nalogu, nakon što je validirana nekom uplatom u sistemu. Korišćenjem platne kartice koju ste koristili, sistem će započeti automatsko plaćanje za obnovu vašeg paketa, nekoliko dana pre isteka trenutnog paketa. usluga.

Važno: ShopMania Biz ne čuva, niti može da čuva detalje o vašoj platnoj kartici. Sistem čuva samo identifikacionu referencu za vašu karticu, koju obezbeđuje procesor plaćanja i ova referenca će se koristiti za buduća plaćanja unutar vašeg naloga.


Da biste aktivirali opciju za automatsku obnovu, pratite ove korake:

- pristupite Podešavanja Plaćanja stranici, koja se nalazi u Moj nalog odeljku;
- kliknite Podešavanja dugme pored usluge za koju želite da uključite ovu opciju i kliknite na Aktivirajte automatsku obnovu;
- pratite korake naznačene od sistema i obratite pažnju da je Unapredite nalog stranici, izabrana opcija Omogućite automatsku obnovu pretplate ;
- završite online plaćanje platnom karticom, automatska obnova će postati aktivna za prethodno izabrane usluge.

Sistem će inicirati automatsku obnovu 3 dana pre isteka pretplate usluga. Ako automatska obnova ne uspe, sistem će inicirati nove pokušaje automatske obnove sve do datuma isteka paketa usluga. Ako ni jedan pokušaj nije uspešan, automatska obnova će biti deaktivirana za vašu prodavnicu i biće potrebno da ručno obnovite paket, ili pretplatu na aplikacije.


Da onemogućite automatsku obnovu vaših paketa usluga, pratite sledeće korake:

- pristupite odeljku Podešavanja plaćanja;
- pronađite uslugu za koju želite da onemogućite automatsku obnovu;
- kliknite Podešavanja dugme pored željenog servisa i kliknite na Deaktivirajte automatsku obnovu.

Nalazi se u: Modeli pretplate