Česta pitanjaModeli pretplateČlanak

Kada se dešava automatska obnova ShopMania Biz paketa usluga, ako aktiviram ovu opciju?

Ako ste aktivirali automatsku obnovu za vaše ShopMania Biz servise, sistem će pokušati prvu automatsku obnovu 3 dana pre isteka servisa.

Ako prvi pokušaj automatske obnove ne uspe, sistem će inicirati nove pokušaje automatske obnove sve do datuma isteka paketa usluga. Ako ni jedan pokušaj nije uspešan, automatska obnova će biti deaktivirana za vašu prodavnicu i biće potrebno da ručno obnovite paket, ili pretplatu na aplikacije.

Nalazi se u: Modeli pretplate