Česta pitanjaOpšta pitanjaČlanak

Kako funkcioniše Tag Menadžer?

Tag Menadžer je funkcionalnost koja Vam omogućava da dodajete, podešavate i upravljate različitim tag-ovima na vašem web sajtu.


Šta je Tag? Šta je Okidač (Trigger)?

Tagovi su HTML / JS kodovi koji omogućavaju da ubacite određene elemente, ili akcije na specifične lokacije vašeg sajta. ( npr. da biste pratili posećenost i ponašanje posetilaca na vašem sajtu, ili da pratite performanse određenih kampanja, ili remarketing itd.)

Tag-ovi se mogu pokrenuti u određenim situacijama, ili određenim stranicama, prateći specifične akcije na vašem sajtu. Ovi događaji koji određuju kada tag treba da se pokrene se nazivaju Okidači (Triggers).

Na primer, tag koji meri broj porudžbina na vašem sajtu, će se pokrenuti samo kada se stranica potvrde porudžbine otvori (to su obično After Checkout / Thank you stranice). U ovom slučaju, Okidač će pokrenuti izvršenje tag-a na osnovu pregleda After Checkout / Thank you stranice.


Kako funkcioniše Tag Menadžer?

Korišćenjem ovog odeljka, možete dodavati nezavisno različite predefinisane tag-ove vašem sajtu (npr. AdWords tag), ili prilagođene tag-ove. Prilagođeni tag-ovi omogućavaju da dodajte sekvencu koda povezanu sa tag-om vašem sajtu i da podesite okidače koji će pokrenuti izvršenje tag-a.


Koje vrste okidača (triggers) mogu da dodajem?

Postoji dve vrste okidača koje možete definisati:

1. Okidači pregleda - tag će se izvršiti kada se određena stranica pregleda ( pregled After Checkout / Thank you stranice). Možete definisati okidač pregleda na osnovu sledećih događaja:

- pregled bilo koje stranice sajta;
- pregled predefinisane stranice ( početna stranica, stranica proizvoda);
- kada URL pregledane stranice odgovara određenom šablonu.

2. Okidači klika - tag će se izvršiti kada se desi klik na određenom tipu elementa web stranice. (npr. klik na Dodajte u Korpu dugme). Možete definisati okidač klika na osnovu sledećih događaja:

- klik na bilo koji element sajta;
- klik na predefinisani element sajta (npr. klik na Dodajte u Korpu dugme);
- klik na prilagođeni element sajta (npr. klik na HTML element koji sadrži određene klase, atribute i sl. )


Počnite sa dodavanjem Tag-a i prvog okidača. Nakon toga, možete dodavati nove okidače(triggers) korišćenjem opcije Dodajte iz Tag liste.
Ako dodate više okidača za isti Tag, imajte na umu da će se Tag izvršiti kada se bilo koji uslov za okidače ispuni.

Nalazi se u: Opšta pitanja